Baza wiedzy/

dokumentacja

Zakres dokumentacji rejestracyjnej

Urządzenia transportu bliskiego wymagają rejestracji w UDT, co jest konieczne w celu ich użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem. UDT to Urząd Dozoru Technicznego. Dyrektor... więcej