Od początku naszej działalności zajmujemy się tematyką związaną z systemami transportu bliskiego. Specjalizujemy się m. in. w zmianach sterowań dźwignic na układy sterowania radiowego oraz wyposażaniu mechanizmów w falowniki (zarówno w mechanizmach jazdy jak i podnoszenia).

Zajmujemy się kompleksowo problemami automatyki dźwignicowej – zarówno rozwiązań napędowych i sterowniczych, a także układów bezpieczeństwa i sygnalizacji. W trakcie naszej działalności zamontowaliśmy wiele urządzeń dźwigowych oraz wykonaliśmy szereg autorskich rozwiązań konstrukcyjnych dostosowujących urządzenia do potrzeb i wymagań użytkownika.

Swoją działalność uzupełniamy o remonty bieżące i okresowe dźwignic oraz usługi stałej konserwacji. Nieustannie się rozwijamy i wprowadzamy nowe innowacje.


Posiadamy wymagane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

  1. Do wytwarzania w zakresie montażu UD-06-39-M/1-94
  2. Do wytwarzania w zakresie montażu UD-06-39-M/1-94
  3. Do modernizacji urządzeń dźwignicowych UD-06-39-P/1-03

Poznaj naszą historię

1990
W Gdańsku zostają założone Zakłady Produkcyjno-Usługowe MARAN Sp. z o. o. Od początku istnienia naszej firmy głównym polem działalności są urządzenia transportu bliskiego.
1994
Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy i wdrożyliśmy na skalę przemysłową własny system zdalnego sterowania (na podczerwień) o nazwie ZDSUW-1. Urząd Dozoru Technicznego uprawnia nas do wytwarzania urządzeń do zdalnego sterowania oraz montażu żurawi, suwnic, wciągników i podestów ruchomych.
1999
Ciągła ewolucja bezprzewodowego systemu sterowania zaowocowała nowym układem ZDSR-3. Praca układu na podczerwień została zmieniona na pasmo fal radiowych.
2000-18
Stały wzrost ilości modernizowanych urządzeń – montaże sterowań radiowych, falowników, układów automatyki na suwnicach i żurawiach, wymiany wciągarek i motoreduktorów, dostawy trawers elektromagnetycznych.
2003
Decyzją Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku rozszerzamy uprawnienia do dokonywania modernizacji suwnic, żurawi i cięgników - nr UD-06-39-P/1-03.
2009
Nawiązujemy współpracę z firmą Erikkila – fińskim producentem lekkich systemów suwnicowych.
2011
Nawiązujemy współpracę z firmą OMIS – największym producentem suwnic we Włoszech. OMIS jest producentem suwnic pomostowych i bramowych, wciągników kompaktowych, wciągarek otwartych, żurawi, jak i skrzynkowych belek podsuwnicowych. Roczna produkcja przekracza 2000 suwnic.
2012
Pierwsze modernizacje podwyższające udźwigi suwnic – zwiększenie udźwigu istniejących urządzeń pracujących w firmie PB Kokoszki umożliwia realizację na terenie zakładu produkcji elementów prefabrykowanych do tunelu pod Martwą Wisłą.
2014-17
Stały wzrost ilości sprzedawanych nowych suwnic. Dostarczamy m.in. 2 sztuki suwnic o udźwigu Q=32/8t wraz ze skrzynkowymi belkami podtorza, suwnicę o udźwigu Q=80/20t wraz z wolnostojącą estakadą suwnicową dla strategicznego klienta w Elblągu, oraz 2 sztuki suwnic o udźwigu Q=50/12,5t, suwnicę o udźwigu Q=25/12,5t i wiele innych.
2018
Nawiązujemy współpracę z firmą CMCO – zostajemy autoryzowanym dystrybutorem produktów Yale, STAHL CraneSystems, Pfaff-Silberblau.
2019
Ciągły rozwój firmy oraz chęć poszerzenia obszaru działalności skutkuje otworzeniem biura handlowego w Bydgoszczy. Dzięki temu możemy szybciej reagować na potrzeby naszych obecnych jak i nowych klientów.
Skontaktuj się z nami

Masz pytanie

Skontaktuj się z nami

+48 607 666 699 maran@post.pl