Baza wiedzy/

W jaki sposób urządzenia dźwignicowe optymalizują procesy produkcyjne?

Optymalizacja Procesów

Transport ciężkich elementów w zakładach przemysłowych nawet na małe odległości może być problemem. Bez zastosowania odpowiednich urządzeń dźwignicowych to zadanie wykonują pracownicy. Po pierwsze zajmuje to dużo czasu, po drugie siły ludzkie są ograniczone, a po trzecie człowiek jest narażony na duże obciążenie, co zwiększa ryzyko zachorowań, kontuzji, a nawet wypalenia zawodowego. Właśnie dlatego coraz więcej firm wdraża w swoich zakładach urządzenia dźwignicowe – wsparcie dla wydajności pracowników i efektywności realizowanych projektów.

Uwalniają ludzkie zasoby

Urządzenia dźwignicowe są obsługiwane przy pomocy specjalnych panelów sterowania, również zdalnie. Są w stanie przetransportować ładunki o wadze kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ton, czego nie ma możliwości zrobienia człowiek. W przypadku ludzkiej pracy wymaga to transportu mniejszych ilości towaru, co przekłada się na dłuższy czas wykonania zadania.

Urządzenia dźwignicowe mają więc na celu przede wszystkim ułatwiać pracę ludziom, odciążając ich z obowiązku noszenia ciężkich towarów, którymi nierzadko ze względu na ich wielkość i kształt trudno jest manipulować. Załadunek i rozładunek w ich przypadku jest zdecydowanie szybszy, podobnie jak przepływ materiałów na produkcji.

Właśnie dzięki przejęciu na siebie trudnej pracy, jaką jest transport ciężkich towarów, urządzenia dźwignicowe wyraźnie podnoszą wydajność ludzką. Obowiązkami pracownika staje się obsługa urządzeń, kontrola ich pracy i wprowadzanie odpowiednich ustawień w zależności od wykonywanego zadania. Może on przy tym zająć się innymi czynnościami ze względu na większą ilość czasu. Brak zmęczenia fizycznego przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie.

Usprawniają realizację trudnych zadań

Człowiek ma ograniczone zasoby sił i energii. Nie jest w stanie podnieść przedmiotów o każdej wadze i wielkości. Nie ma też odpowiednich warunków do tego, aby nimi precyzyjnie operować, co utrudnia, a nawet uniemożliwia realizację niektórych zadań.

Trudności pojawiają się m.in. w zakładach, w których transport ciężkich przedmiotów ma się odbywać w trudnodostępne miejsca. Wynikać to może z kubatury budynku, czy też zagospodarowania przestrzeni. Wyobraź sobie transport 4 ton towaru i ich umieszczenie na wysokości 4 metrów. Człowiek nie jest w stanie tego wykonać, dlatego wszędzie tam, gdzie nie wykorzystuje się urządzeń dźwignicowych do transportu bliskiego, często przestrzeń budynku jest nie w pełni wykorzystana, ponieważ wyższe jej obszary pozostają puste.

Urządzenia dźwignicowe cechują się ponadto dużą precyzją pracy. Z tego powodu wykorzystywane są do zadań wymagających dokładności, np. zakładanie form wtryskowych na wtryskarkach. Okazuje się więc, że urządzenia dźwignicowe nie tylko odpowiadają za transport ciężkich elementów, ale również mogą przygotowywać urządzenia do pracy.

Poza tym w urządzeniach dźwignicowych stosuje się elektromagnesy, które odpowiadają za szybszy transport, załadunek i rozładunek stali w hurtowniach dystrybucyjnych. Jedno urządzenie może zastąpić nawet 3 pracowników, z których każdy wcześniej był odpowiedzialny za inne zadanie – załadunek towaru, jego transport do odpowiedniego punktu rozładunkowego i na końcu rozładunek.

Podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy

Praca fizyczna od zawsze była związana z ryzykiem uszkodzenia ciała, wypadków i kontuzji. Wynika to ze znaczącego obciążenia organizmu człowieka, który nierzadko jest zobowiązany do wykonywania czynności ponad jego siły. Poza tym warunki pracy, pomimo że zgodne z ogólnymi zasadami BHP, mogą być trudne – ciężkie przedmioty, które mogą upaść podczas ich transportu czy też spaść niewłaściwie ułożone na paletach. Urządzenia dźwignicowe wyraźnie poprawiają bezpieczeństwo pracy. Człowiek pracuje na wyznaczonym stanowisku, podczas transportu ciężkiego towaru nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. Jego zdrowie także na tym zyskuje – brak obciążenia skutkuje mniejszym ryzykiem kontuzji.

Oprócz tego urządzenia dźwignicowe można dostosować do specyfiki pracy i wykonywanych zadań w zakładzie przemysłowych. Istnieje możliwość podwieszenia lamp pod suwnicami, aby lepiej doświetlić obszar pracy. Dodatkowo zainstalowane w urządzeniach liczniki pozwalają na kontrolę czasu pracy, a zebrane dane można wykorzystać do zoptymalizowania i usprawnienia pracy całego zakładu.

Zastosowanie urządzeń dźwignicowych w zakładzie wyraźnie poprawia komfort, wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Skraca czas realizacji zamówień, przez co możesz podejmować się kolejnych, większych i ambitniejszych projektów. Urządzenia dźwignicowe optymalizują procesy produkcyjne na wielu płaszczyznach, wprowadzając korzystne zmiany we wszystkich obszarach firmy, które mają wpływ na efektywność pracy i wykonywanych zadań.