Baza wiedzy/

Suwnice

Suwnice

Są wszędzie tam, gdzie trzeba przenieść wyjątkowo ciężkie lub nieporęczne ładunki drogą powietrzną na niewielką odległość. Pozwalają uniknąć przewożenia ciężkich przedmiotów korytarzami, po podłodze budynku. Oszczędzają miejsce, czas i zasoby. Suwnice, bo o nich mowa, to urządzenia o dużym udźwigu, które podnoszą ładunek, przenoszą go w poziomie i opuszczają na ziemię zgodnie z poleceniami operatora, który steruje pracą maszyny z kabiny, z poziomu roboczego przy pomocy kasety sterowniczej lub zdalnego sterowania radiowego.

Suwnice używane są we wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest przenoszenie ciężkich materiałów w trakcie procesu produkcji, magazynowania, załadunku bądź rozładunku, wewnątrz lub na zewnątrz obiektu, w terminalach przeładunkowych i kolejowych oraz portach morskich. I są niezastąpione na wszystkich etapach łańcucha dostaw oraz produkcji.

Czym są suwnice?

Suwnice to urządzenia transportu bliskiego, UTB, zajmujące prostokątny obszar, przenoszące ładunek w powietrzu, w poziomie, na boki, do tyłu i do przodu.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym suwnicy jest most (pomost), który może opierać się na zamontowanym pod dachem hali torze (suwnice natorowe) lub być podwieszony na nim od spodu (suwnice podwieszone). Może też stanowić część bramy poruszającej się na znajdującym się na poziomie roboczym torze jezdnym (suwnice bramowe) lub bramy, której jedna podpora porusza się po torze jezdnym, a druga po posadzce hali (suwnice półbramowe).

Na moście spoczywa wciągarka lub wciągnik, które pozwalają podnosić oraz opuszczać ładunek i, w konsekwencji, przemieszczać go w całym zakresie ruchu konstrukcji nośnej. Wciągarka lub wciągnik poruszają się po dźwigarze lub dźwigarach tworzących most suwnicy.

Różnica pomiędzy wciągnikiem a wciągarką

 • Chociaż funkcje tych urządzeń są właściwie takie same, jednak nie należy ich mylić.
 • Wciągnik to urządzenie, w którym konstrukcją nośną jest sama obudowa. Wciągniki pozwalają wyłącznie podnosić i opuszczać ładunki.
 • Wciągarka pracuje na osobnej konstrukcji nośnej, takiej jak rama przesuwna, przejezdna lub stała. Dzięki temu wciągarka może nie tylko podnosić i opuszczać ładunki, ale także przenosić je w poziomie.

Do czego używane są suwnice?

Suwnice są wytrzymałymi, trwałymi i prostymi w obsłudze maszynami, niezastąpionymi wszędzie tam, gdzie konieczne jest przenoszenie ciężkich ładunków. Odmienne konstrukcje, rozwiązania i specyfikacje pozwalają suwnicom pracować zarówno wewnątrz magazynów, hal i zakładów przemysłowych, jak i na zewnątrz, gdzie są używane do składowania, ładowania i transportowania.

Przeznaczenie i zastosowanie suwnic uzależnione są przede wszystkim od ich konstrukcji oraz użytych rozwiązań i parametrów technicznych.

Jednak niezależnie od swoich parametrów zawsze znacząco ułatwiają pracę, skracają czas trwania operacji i zmniejszają jej koszt. Dlatego są niezbędne w wielu procesach produkcji i na placach budowy, podczas prac montażowych, remontowych i rozbiórkowych, a także warsztatowych.

Są też często wykorzystywane w portach, terminalach przeładunkowych i w magazynach, a także przy serwisie urządzeń i maszyn. Bez suwnic nie może obejść się przemysł stoczniowy, zbrojeniowy i metalurgiczny, przemysł samochodowy, przemysł spożywczy (ze szczególnym uwzględnieniem alkoholi i napojów), przemysł chemiczny, poligraficzny i papierniczy oraz logistyka i transport.

Suwnice wykorzystywane są w czasie:

 • Produkcji i montażu do przenoszenia produktów, półproduktów, materiałów
 • Magazynowania i składowania do transportu materiałów, produktów i elementów do/z magazynów oraz składowisk.
 • Transportu do ładowania i rozładowywania gotowych produktów oraz przeładowywania towarów w ramach łańcucha dostaw
 • Prac budowlanych do przenoszenia elementów konstrukcyjnych i materiałów w trakcie prac montażowych, rozbiórkowych i remontowych.
 • Prac serwisowych do przenoszenia ciężkich elementów konserwowanych maszyn oraz całych urządzeń.

Rodzaje suwnic

Suwnice dzieli się w oparciu o wiele kryteriów, takich jak: rodzaj konstrukcji, napędu, przeznaczenie, rodzaj sterowania i mostu.

Ze względu na konstrukcję suwnice dzieli się na:

 • Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe
 • Suwnice pomostowe podwieszane
 • Suwnice bramowe i półbramowe

Suwnice pomostowe wykorzystywane są najczęściej w halach produkcyjnych. Zbudowane są z pomostu poruszającego się po szynach jezdnych i zainstalowanej na pomoście lub na jego spodzie wciągarki lub wciągnika. Pracą suwnic pomostowych steruje się za pomocą kaset sterowniczych lub zdalnego sterowania radiowego.

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe

Suwnica jednodźwigarowa wykorzystuje pojedynczą belkę pomostową zmontowaną na dwóch torach jezdnych. Belka pomostowa (pojedynczy dźwigar) podtrzymuje wciągnik lub wciągarkę zainstalowane pod spodem belki.

Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe przeznaczone są do przenoszenia ładunków o niewielkich masach do 10 ton przy rozpiętości dźwigara wynoszącej maksymalnie 12,5 m (dźwigar z profilu walcowanego) i do 32 m (dźwigar z profilu skrzynkowego).

Informacje szczegółowe dotyczące naszych suwnic natorowych jednodźwigarowych znajdziecie Państwo tutaj.

Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe

Suwnica dwudźwigarowa wykorzystuje dwie belki pomostowe zmontowane na dwóch torach jezdnych. Wyciągarka porusza się na belkach lub pomiędzy nimi, jeśli odległość pomiędzy dźwigarami a dachem jest zbyt mała.

Suwnice dwudźwigarowe służą do przenoszenia dużych ładunków o masach do 60 t, a w przypadku rozwiązań niestandardowych – nawet do 150 t przy rozpiętości dźwigara wynoszącej maksymalnie 12,5 m (dźwigar z profilu walcowanego) i do 32 m (dźwigar z profilu skrzynkowego).

Informacje szczegółowe dotyczące naszych suwnic natorowych dwudźwigarowych znajdziecie Państwo tutaj.

Suwnice pomostowe podwieszane

Suwnice podwieszane są świetnym rozwiązaniem w halach o ograniczonej wysokości. Tor jezdny suwnic podwieszanych mocowany jest bezpośrednio do dachu, co pozwala nie tylko oszczędzić miejsce niezbędne do sprawnego działania urządzenia, ale także znacznie ogranicza koszt budowy podtorza.

Obsługiwane manualne lub elektryczne suwnice podwieszane są standardowo wyposażone we wciągniki linowe.

Informacje szczegółowe dotyczące naszych suwnic podwieszanych znajdziecie Państwo tutaj.

Suwnice bramowe i półbramowe

Suwnice bramowe i półbramowe są to pracujące na zewnątrz dźwignice używane do przenoszenia dużych ładunków. Wyposażone są standardowo w wciągarki o udźwigu od 10 do 40t. Jednak w zależności od zastosowanych rozwiązań ich udźwig może wynosić nawet 150 t.

Suwnice bramowe poruszają się po torze jezdnym zamontowanym na poziomie roboczym, a ich dźwigary opierają się na podporach wyposażonych w koła i 4 napędy jezdne. W konstrukcjach suwnic bramowych i półbramowych wykorzystywane są zarówno rozwiązania jednodźwigarowe, jak i dwudźwigarowe.

Urządzenia te dostosowane są do pracy na zewnątrz, w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +40°C.

W przypadku suwnic półbramowych jedna z podpór porusza się po torze jezdnym, a druga po posadzce hali.

Informacje szczegółowe dotyczące naszych suwnic bramowych i półbramowych znajdziecie Państwo tutaj.

Podstawowe parametry suwnic

Udźwig Rozpiętość Maksymalna wysokość podnoszenia Rodzaj pracy Sterowanie Klasa Grupa
Profil walcowany Profil skrzynkowy
Suwnice pomostowe natorowe jednodźwigarowe 10 t do 12,5 m do 32 m 13 m Wewnątrz Kaseta sterownicza lub zdalne sterowanie radiowe IP54 A5/M5
Suwnice pomostowe natorowe dwudźwigarowe 60 t

maks. 150 t

do 12,5 m do 32 m IP54 A5/M5
Suwnice pomostowe podwieszane do 12,5 m do 32 m
Suwnice półbramowe
Suwnice bramowe 10 t – 40 t

maks. 150 t

Na zewnątrz IP55

 

Zalety suwnic

Suwnice pomostowe mają szereg zalet. Są:

 • Elastyczne: ponieważ mogą pracować na dowolnej powierzchni hali produkcyjnej i mogą być modyfikowane odpowiednio do zmieniających się potrzeb.
 • Adaptowalne: ponieważ można dostosować je do różnorodnych zadań, produktów i ładunków oraz operacji zmieniając po prostu zaczepy, chwytaki i oprzyrządowanie.
 • Ergonomiczne: podczas podnoszenia ciężarów suwnice odciążają operatorów, znacznie ułatwiają pracę i zmniejszają ryzyko obrażeń.
 • Skracają drogę i czas przenoszenia ładunku: podnosząc ładunek i pokonując przeszkody, zamiast poruszać się tam i z powrotem pomiędzy innymi maszynami.
 • Pozwalają w większym stopniu kontrolować proces przenoszenia ładunku: kasety sterownicze i zdalne sterowanie radiowe zapewniają lepszy widok transportowanego ładunku, a jednocześnie utrzymują operatora z dala od ładunku i związanego z nim ryzyka.
 • Niskie koszty konserwacji: dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz różnorodności rozwiązań i udźwigów suwnice wymagają znaczniej mniejszej ilości operacji konserwacyjnych w porównaniu z innymi urządzeniami podnoszącymi
 • Dokładność pozycjonowania: systemy o wyższym poziomie automatyzacji pozwalają manewrować ładunkiem z dokładnością do jednej tysięcznej prędkości znamionowej i umożliwiają bardzo dokładne ustawienie ładunku w zadanym położeniu.
 • Mniejsze koszty pracy: już jedna suwnica może zastąpić wiele wózków widłowych i obsłużyć duży obszar roboczy.
 • Mniejsze uszkodzenia ładunku: dzięki płynnemu transportowi ładunku po bezpośredniej i krótkiej trasie ponad przeszkodami, a także funkcjom łagodnego startu/hamowania oraz transportu z wieloma prędkościami, a także możliwości zastosowania różnorodnych zaczepów, chwytaków i oprzyrządowania, ładunek jest przenoszony bardzo delikatnie, co znacznie minimalizuje ryzyko jego uszkodzenia.
 • Bezpieczeństwo: suwnice pracują w górze i przemieszczają się w określonym obszarze. Dlatego ograniczają ryzyko urazu ciała pracowników, uszkodzenia maszyn, ścian i innych elementów w porównaniu do wózków widłowych
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych: suwnice podnoszą ładunki na większą wysokość niż wózki widłowe, co umożliwia ich wyższe składowanie w pionie i lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca.

Suwnice są z pozoru prostymi, ciężkimi maszynami. Jednak znajdziemy je w każdym obszarze gospodarki, gdzie pracują przez całe lata transportując ładunki, i gdzie są po prostu niezastąpione.